Duyuru Tarihi: 6.1.2010

  Ekte yer alan 31.12.2009 tarih , 27449 sayılı ( 5. mükerrer )  Resmi Gazete'de yayınlanan " Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin " Tebliğe  göre ;

           " Kamu idarelerinde çalışmakta olanlardan 15/1/2010 tarihi itibariyle genel sağlık sigortası kapsamına devredilenler ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin ilgili mevzuatına uygun olarak 15/1/2010 tarihinden itibaren sağlanacak sağlık hizmetlerine ilişkin faturalandırılan tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Söz konusu tarihten önceki dönemlere ilişkin faturalar ile oluşan hak edişlerden ödenmemiş olanlar ilgili kamu idareleri tarafından ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki  hükme göre 15.01.2010 tarihine kadar Kamu Personeline ait reçete karşılama işlemlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.