Duyuru Tarihi: 25.6.2010


SGK tarafından incelenen reçetelerdeki kesintilerin hangi sebeplerden , ne sıklıkta yapıldığının tespit edilmesi , bundan sonraki  dönemlerde aynı hataların yeniden yapılmasının engellenmesi ve oluşan mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla Odamız tarafından bir çalışma başlatılmıştır.

Bu çalışmada elde edilen veriler istatistiki olarak değerlendirilerek siz meslektaşlarımızın bilgisine sunulacak ve reçetelerdeki dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili duyurular yapılacaktır.

Meslektaşlarımız tarafından konuya gerekli hassasiyetin gösterilerek  Odamıza bilgi akışında bulunmaları önemle rica olunur.