NOTER ARACILIĞIYLA ECZA DEPOLARINA GÖNDERİLEN KKİ VE İFK FATULARI HAKKINDAKİ ÖNEMLİ DUYURU


DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ

2011 Yılı Kasım Ayı’nda Sağlık Uygulama Tebliği’nde ve İlaç Fiyat Kararnamesi’nde yapılan değişikliklerin yol açtığı zararların gerçekleşmesinin üzerinden dokuz aylık bir süre geçmesine ve mevcut hukuki düzenlemeye rağmen eczanelerimizin stok zararları karşılanmamıştır. İlaç Fiyat Kararnamesinde  açıkça “…eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından eczane depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir.” denilmesine rağmen konunun muhatabı olan firmalar ve ilaç dağıtım kanalları tarafından gerekli adımlar atılmamıştır.

Mevcut  olumsuz durumu muhafaza eden zaman dilimi boyunca Türk Eczacıları Birliği’nce hem ilaç firmalarına hem de dağıtım kanallarına gerekli uyarılar yapılarak, mücadelenin bölgeler bazında ilerleyeceği deklare edilmiştir.

Antalya Eczacı Odası  ve birlikte hareket ettiğimiz örgütlü gücün asıl sahibi meslektaşlarımızla birlikte; geleceğimizi , halkın sağlığını, yaşamımızı hiçe sayan ilaç firmaları ve  dağıtım kanallarına karşı haklı olduğumuz davadaki kazanımlarımızı elde edene kadar gerekli  iradeyi ve mücadeleyi göstereceğimizi beyan etmiştik.

Antalya Eczacı Odası olarak; eczane stok zararlarının telafisi ve kesilen eczane stok zarar faturaları ile ilgili mücadelemizi çizgimizden ayrılmadan sürdürmeye  devam ediyor, süreç ve gelinen son durum hakkında siz değerli meslektaşlarımızı  bilgilendirmek istiyoruz;


1-
İlk olarak , eczanelerce İTS portalına KKİ ve İFK zararlarının işlendiği stoklara ait zarar faturaları düzenlendi ve ilaç dağıtım kanallarına, ortaya çıkan zararın karşılanması için faturaların alınması talep edildi.

2-
İlaç dağıtım kanalları tarafından, eczanelerce kesilen faturaların teslim alınmaması üzerine , Eczacı Odası faturaların tek noktada toplanarak birlikteliğin sağlanması adına tüm faturaları oda  bünyesinde bir araya getirdi.

3-
Eczacılarımız tarafından kesilen ve Odamız tarafından teslim alınan eczanelere ait faturalar, Antalya Eczacı Odası’nın dağıtım kanalları ile görüşmeleri sonucu Edak Ecza Kooperatifi, Lokman Ecza Deposu ve Dilek Ecza Deposu’na kabul ettirildi.

4-
Faturaları kabul etmeyeceğini beyan eden ilaç dağıtım kanallarına ise , noter kanalı ile ihtarname gönderildi, karşılık olarak bu kanallardan Eczacı Odasına noter  vasıtası ile olumsuz cevap gönderildi.

5- 
Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından ilaç dağıtım kanallarının bölgemizdeki müdürleri, genel müdürleri ve hatta depo sahipleri  ile yoğun görüşmeler yapılmış, faturaları başta mutabakat ile alabileceklerini söylemiş olmalarına rağmen sonradan kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. Bunun üzerine faturaları kabul etmeyen tüm depolara, odamız tarafından topluca noterden ihtarname çekilmek suretiyle stok zararı faturaları gönderilmiştir.

Geldiğimiz nokta itibariyle noter aracılığı ile gönderilen faturaların, yeniden noter vasıtası ile eczanelerimize depolar tarafından gönderileceği bilgisi alınmıştır.

Türk Eczacıları Birliği hukuk danışmanları ve mali müşavirleri ile yapmış olduğumuz görüşmelerin neticesinde eczacılarımız tarafından aşağıdaki işlemler  takip edilecektir.

Eczacılarımızın gerek KDV gerekse gelir vergisi yönünden ekonomik kayıplara uğramaması adına, noter vasıtası ile eczacılarımıza geri gönderilen stok zararı faturalarının ihtarname ve posta alındısı (zarfı) nın fatura ekine ilave edilmek sureti ile  muhasebecilerimize iletilmesi gerekmektedir. Muhasebecilerimizin de bu faturaları ilgili döneme (Eylül 2012) kaydettikten sonra KDV Beyannamesinin “Mal iadeleri veya Gerçekleşmeyen işlemler Nedeniyle Düzeltilecek KDV” bölümünde beyan etmesi ve Ba formunda bildirmesi gerekmektedir.

Antalya Eczacı Odası Yönetim  Kurulu olarak ortak irade ve akıl ile tek vücut hareket etmeyi amaç edindiğimiz bu önemli sürecin sizlerin en üst seviyedeki katılımlarınızla mesleğimize çok daha  yüksek katkılarda bulunacağı inancı ile mücadelelerimizi devam ettireceğimizi saygılarımızla bildiririz… 

  

 ANTALYA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU

 

Makale Tarihi: 13.10.2012
Görüntülenme: 1278