ODAMIZ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOMİSYONLAR İLE İLGİLİ DUYURU

 

Önümüzdeki dönemde aşağıda isimleri belirtilen komisyonlar faaliyetlerine devam edecektir. Komisyonlarda görev almak isteyen meslektaşlarımızın 11.10.2013 Cuma günü  mesai bitimine kadar oda sekretaryalarına isimlerini yazdırmaları önemle duyurulur.

 

1. SUT Komisyonu (İlaç ödenme koşulları, itirazlar v.s.)
 
2. Eğitim Araştırma-MİEP Komisyonu (Kurslar ve Sertifikalar, Personel eğitimi)
 
3. İlaç Dışı Ürünler Komisyonu (Dermokozmetik, Fitoterapi, Homeopati )
 
4. Nöbet Komisyonu  
 
5. Denetleme ve Etik Kurulu Komisyonu  
 
6. Sosyo-Kültürel Etkinlik ve Spor Komisyonu (Tiyatro, Gezi, Müzik(koro vs.), Spor, Dans )
 
7. Kamu, Özel Sektör Eczacılığı Komisyonu (Depo, Özel Hast., SGK eczacıları ve Diğer)
 
8. Muvazaa Komisyonu  
 
9. Basın Yayın Komisyonu (TV programları, Oda radyosu, Özel günler ve haftalar, Dergi yayını vs.)

 

Makale Tarihi: 7.10.2013
Görüntülenme: 1049