Odamızdan Önemli Hukuk Zaferi

Odamız Hukuk Müşavirliğini yapmakta olan Çolakoğlu Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağı Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU, Ecz..... adına açmış oldukları reçete bedeli kesintisinin iptali için açmış oldukları davanın Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi yaptığı yargılama sonunda, davayı eczacımız lehine karara bağlamıştır.

Meslektaşlarımız açısından bilinmesi gereken zaruri bu davayı ve kararı özetleyecek olursak;

Dava Konusu, SGK tarafından 2012 protokolünün 4.3.6 maddesi gereğince 5.928,48TL reçete bedeli kesintisi yapılmasıdır. Kesintiye sebep olan reçeteler ise; Protokolün 5.3.10 maddesi gereği içeriği itibariyle sahte olduğu tespit edilen fakat sahteciliğin eczacı dışındaki 3. Kişilerce yapıldığı anlaşılan ilaçların karşılanmasıdır. SGK Muhakkik raporunda sahteciliğin eczacı dışındaki 3. Kişilerce yapıldığı kabul edilmiş ancak Protokolün 4.3.6 maddesi gereği ilaç reçete bedellerinin eczaneden kesilmesine karar verilmiştir.

Bunun üzerine Odamız Hukuk Müşaviri Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU'na başvuran meslektaşımız hukuki mücadeleyi başlatmış, Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi yaptığı yargılama sonunda, Mahkemece aldırılan bilirkişi raporları doğrultusunda davayı eczacımız lehine kabul ederek, yapılan kesintinin haksız olduğuna ve faizi ile birlikte iadesine karar vermiştir.

Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararında kısaca;

Davacı Eczacının reçeteleri şeklen ve içerik olarak değerlendirmekle sorumlu olduğu, sahte reçete düzenleme işleminin eczacı veya çalışanlarının bilgisi dışında 3. Kişilerin dahli ile gerçekleştirildiğinin kurum muhakkiki tarafından tespit edildiği, SGK kapsamındaki kişilerin Türk Eczacılar Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokolün 4..3.6 maddesinin uygulanmasının 1. Koşulunun aynı protokolün 5.3. Maddesindeki fiillerden birinin işlendiğinin tespiti olduğu ve eczacı ve çalışanlarının kurumu zarara uğratmak kasıtlarının da bulunmadığı, protokol maddesine göre 5.3 maddesindeki fiillerin tespiti dışında 4.3.6 maddesinin uygulanabileceğine ilişkin bir hükümde bulunmadığı dikkate alındığında davacı eczacı .....'ya uygulanan 5.928,48 TL tutarındaki reçete tutarlarının eczacıdan tahsili işleminin yerinde olmadığına karar vermiştir.

Eczacımızı göstermiş olduğu cesaret ve kararlılık için tebrik ediyor, Odamız Hukuk Müşaviri Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU'nu gayretli çalışmalarından ötürü kutluyorum.

Ecz. Mehmet ERTEKİN

Antalya Eczacı Odası Başkanı

Gerekçeli Karar için tıklayınız.

Makale Tarihi: 13.05.2019
Görüntülenme: 3121