Odamızdan Önemli Hukuk Zaferi


Odamız hukuk müşavirliği Çolakoğlu Hukuk Bürosu avukatları Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU ve Av.Zeki YILMAZER'in SUT Komisyonumuz ile ortak çalışmaları sonucu, Ecz. Setenay Tezcan adına açmış oldukları kesinti davasında, meslektaşımızın kesinti tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tüm talepleri Antalya 11. Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan yargılama sonucu kabul görmüş ve dava meslektaşımız lehine sonuçlanmıştır.

Antalya 11. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararında ve aldırılan bilirkişi raporunda bulunduğu şekliyle, meslektaşlarımız açısından bilinmesi gereken zaruri olan bu karar;

“Sonuç olarak yukarıda açıkladığımız gerekçeler ve ilgili Yargıtay kararları doğrultusunda davaya konu durumu değerlendirildiğinde; Davaya konu kesinti işlemine neden olan reçetedeki ilaçların hayati öneme haiz ilaçlar olduğu, ilgili uzman hekim tarafından hastanın rahatsızlığı gözetilerek tedavisi için yazıldığı, reçete muhteviyatı ilaçların ilgili hasta tarafından davacı eczaneden alındığı, kullanıldığı, ve hastanın tedavi görüp şifa bulduğu, 5510 Sayılı Yasanın 92. Maddesi gereği sigortalılığın zorunlu olduğu, ve sigortalılık ilişkisinin kamusal bir ilişki olup sağlık hizmetleri ile ilgili tüm uygulamalara ilişkin tüm elektronik bilgi işlem sisteminin (MEDULA Provizyon Sistemi) kurum tarafından işletildiği, bu sisteme dışardan SGK sorumluları dışında müdahale edilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle sistemin işletiminden kaynaklı hata ve kusurlar dolayısıyla oluşan zararlardan SGK'nın sorumlu olduğu gerçeği ile yine 5510 sayılı yasanın 63. Maddesi ve ilgili diğer yasa maddeleri gereği davalı Kurumun sigortalısını sıhhate kavuşturuncaya kadar tedavi ettirmek zorunluluğu bulunduğu gerçekleri üzerinden davacı eczacıya uygulanan kesinti işleminin yerinde olmadığından, davacı eczacı Setenay Tezcan'dan 10.681,62TL kesinti yapılmasına dair işlemin iptali ile kesinti yapılan tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 10.681,62TL'nin Davalı SGK'dan alınarak davacı eczacıya verilmesine” ifadesiyle verilmiştir.

Gerek daha önce kazandığımız ve gerekse de kazanılan bu dava sonucunda, artık Medula Provizyon Sistemine bilgileri eksiksiz girilen ve provizyonu alınan tüm reçetelerin ödenmesi gerektiği ayrıca eğer bir eksiklik yada yanlışlık varsa bunların provizyon alınırken tespit edilmesi gerçeği kaçınılmaz olmuştur.

Göstermiş olduğu cesaret ve kararlılık için meslektaşımızı, vermiş oldukları gayretli mücadele için Odamız Hukuk Müşaviri Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU nezdinde tüm ekibini ve ayrıca SUT Komisyonumuzu tebrik ediyorum.

Ecz. Mehmet ERTEKİN
Antalya Eczacı Odası Başkanı

Gerekçeli karar için tıklayınız.

Makale Tarihi: 28.06.2019
Görüntülenme: 6197