Duyuru Tarihi: 19.6.2008

 

2007 YILI  SGK PROTOKOLÜNÜN ;

" 6. CEZAİ ŞARTLAR VE SÖZLEŞMENİN FESHİ " BAŞLIKLI BÖLÜMÜNÜN 6.3.29. MADDESİNDE ,
 

" 6.3.29. Eczanenin unvanının veya sahip ve mesul müdürünün değişmemesi şartıyla aynı il sınırları içindeki nakil veya adres değişikliğinin, ruhsat fotokopisinin de eklenerek dilekçe ile değişikliğin gerçekleştiği günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Kuruma bildirilmesi halinde yeni bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Bu şekildeki nakil veya adres değişikliğinin süresinde bildirilmemesi halinde, gecikilen her gün için 100 YTL cezai şart uygulanır. " İFADESİ YER ALMAKTADIR.

YUKARIDAKİ HÜKME GÖRE MESLEKTAŞLARIMIZIN MAĞDURİYET YAŞAMAMALARI İÇİN NAKİL VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN 15 GÜN İÇERİSİNDE KURUMA BİLDİRİLMESİ GEREKTİĞİ ÖNEMLE DUYURULUR.