Duyuru Tarihi: 5.5.2009

 

 

 

                                                                   T.C.

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Başmüdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

 

Sayı   :  B.11.2.PTT.4.07.00.06/010176

Konu :  Reçeteler

 

 

 

ECZACILAR ODASI BAŞKANLIĞI’NA

ANTALYA

 

 

Kurumumuz personelinin bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavileri sonucunda düzenlenen reçetelerin 22/07/2005 tarih, 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6 sıra nolu tebliğ gereğince, eczanelerden temin edildikleri ayı, takip eden ayın ilk iki iş günü içerisinde Tedavi giderlerinin ödenmesinden sorumlu olan tahakkuk birimine teslim edilmesi gerektiği açıklanmıştır.