Duyuru Tarihi: 28.3.2013

 

Bildiğiniz gibi 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren maddelerle ilgili SUT Komisyonumuzun çalışması Ek’tedir. 1 Mayıs tarihinde yürürlüğe girecek maddelerle ilgili geniş kapsamlı çalışma yapılmaktadır ve ilerleyen günlerde duyurulacaktır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

 

6.5-Yürürlük

(1) SUT’un;

a) 4.2.2(3) fıkrası 18/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2.3(6) fıkrası 11/3/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 2.5 ve 2.6 maddeleri, 4.1.4(5) ve 4.3(3) fıkraları ve 6.3 maddesi yayımı tarihinde,

ç) 3.1.3(1) fıkrasının ı ve i bentlerinde belirtilen tıbbi malzemelere ait fiyatlar 1/7/2013 tarihinde,

d) 3.1.3(2) fıkrasının h ve ı bentleri 1/1/2014 tarihinde,

e) Diğer hükümleri 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlenmiştir.