SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

 

Bildiğiniz gibi 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren maddelerle ilgili SUT Komisyonumuzun çalışması Ek’tedir. 1 Mayıs tarihinde yürürlüğe girecek maddelerle ilgili geniş kapsamlı çalışma yapılmaktadır ve ilerleyen günlerde duyurulacaktır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

 

6.5-Yürürlük

(1) SUT’un;

a) 4.2.2(3) fıkrası 18/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2.3(6) fıkrası 11/3/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 2.5 ve 2.6 maddeleri, 4.1.4(5) ve 4.3(3) fıkraları ve 6.3 maddesi yayımı tarihinde,

ç) 3.1.3(1) fıkrasının ı ve i bentlerinde belirtilen tıbbi malzemelere ait fiyatlar 1/7/2013 tarihinde,

d) 3.1.3(2) fıkrasının h ve ı bentleri 1/1/2014 tarihinde,

e) Diğer hükümleri 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Makale Tarihi: 28.03.2013
Görüntülenme: 928