Duyuru Tarihi: 23.8.2010


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası  tarafından yayınlanan  " Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler" konulu genelge ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.