SIRALI DAĞITIM KAPSAMINA 2013/1 EK PROTOKOLÜ İLE ALINAN REÇETE GRUPLARI LİMİT İŞLEMLERİ HAKKINDA

 

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk eczacıları Birliği arasında imzalanan 2013/1 EK PROTOKOL Metni’nin EK-4 Maddesinin 15. bendinde yer alan Sıralı Dağıtım sistemine tabi reçete gruplarına aşağıdaki gruplar dahil edilmiştir.

Söz konusu 3 gruba ait reçetelerin, 1 Mart 2014 tarihinden geçerli olmak üzere aylık kotalı üst limitleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

m- Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar => 7.500,00 TL

n- TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar => 10.000,00 TL

o- Majistral formül ihtiva eden reçeteler => 2.500,00 TL

 

İlgili reçetelerin faturalama döneminde Farmainbox üzerinden icmal listeleri eczacı odasına  onaylattırılacaktır. Onaysız reçeteler için SGK tarafından  ödeme yapılmayacaktır.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.

 

Makale Tarihi: 3.03.2014
Görüntülenme: 1129