Makale Tarihi: 2.1.2012
Görüntülenme: 849

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HK.

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


31.12.2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ değişikliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.1. İlave Ücret Alınması, 4.2. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri ve Ödeme Kuralları, 4.2.1.B- İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, 4.5.4.D-1- Hemodiyaliz tedavileri, 7.1. Tıbbi Malzeme Temin Esasları, 9.3.2.D- Diğer belgeler başlıklı maddelerine fıkra ilaveleri yapılmış ve aynı Tebliğe Ek-4/C eklenmiştir.

Tebliğ değişikliği 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yukarıda belirtilen maddelere ilave edilen fıkralar ile Tebliğe ilave edilen Ek-4/C yazımız ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter