Kamu Kurum Iskontoları ve İlaç Fiyat Kararnamesinden kaynaklanan Stok Zararlarının telafisi ile ilgili olarak, Türk Eczacıları Birliğinin ilgili kurum ve kuruluşlarla ..." />

STOK ZARARLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU


Kamu Kurum Iskontoları ve İlaç Fiyat Kararnamesinden kaynaklanan Stok Zararlarının telafisi ile ilgili olarak, Türk Eczacıları Birliğinin ilgili kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği görüşmelere rağmen, yasal düzenlemeler ısrarla ilgililer tarafından uygulanmamıştır.

Her hafta yaşanan ve artık sektör tarafından kanıksanmış olan  Kamu Kurum Iskontolarının yükselmesiyle beraber  referans fiyat uygulamasını sonucu yıllık bazda oluşmuş olan eczane stok zararları büyük düşüşler hariç  %8 ler boyutuna ulaşmıştır. Bir de buna sene başında ilaç firmalarınca topluca kaldırılan % 4 ve % 7 lerden oluşan ticari ıskontoların eczanelere getirmiş olduğu yük düşünüldüğünde bugün itibari ile zarar % 10 seviyelerini geçmiş bulunmaktadır.

Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu, meslektaşlarının stok zararlarının karşılanması için, ilaç firmalarının kendi hesaplamaları sonucu İTS'nden alınan listelerden  farklı olarak  belirlediği meblağları değil yasal mevzuat gereği olması gereken tutarları talep etmektedir.

Antalya Eczacı Odası  Antalya'da şubesi bulunan ilaç dağıtım kanallarına ihtarnameler göndermiş ve yasal süreci başlatmış bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri arasından Antalya'da şubesi bulunan ve  stok zararı faturasını kabul etmeyen her bir depo için alacak davası açılacaktır.

Meslektaşlarımızın Stok zararı faturası düzenledikleri depolar ile hesap kapatmamaları durumu halen güncelliğini muhafaza etmektedir. Dolayısıyla meslektaşlarımızın her ne suretle olursa olsun Antalya Eczacı Odası tarafından yapılmayan bilgilendirmeleri dikkate almamaları ve Stok Zararı Faturası düzenledikleri depo ile hesaplarını kapatmamaları gerekmektedir. Odamızdan gelecek bilgilendirmeler ışığında birlikte hareket etme olgusu bu dönemde özellikle önem kazanmıştır.

Konu hakkındaki tüm gelişmeler sürekli olarak sizlerle paylaşılacaktır.

 

Makale Tarihi: 9.08.2012
Görüntülenme: 1054