SUT DEĞİŞİKLİKLERİNE BAĞLI OLARAK GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRECEK OLAN ESKİ RAPORLARI HAKKINDA

 

Bilindiği üzere  26.09.2013 tarihinde yayınlanan Sut ile mevcut Sağlık Uygulama Tebliğinin  bazı etken maddeleri içeren raporlarının düzenlenmesine ilişkin  değişiklikler yapılmıştır.

Aşağıda süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan etken maddeler dışında kalan etken maddeler için düzenlenen raporlar, Sağlık Uygulama Tebliğinin  4.1.3 - İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi başlığının 9. Maddesi;

(9) Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç.)

gereğince yeni SUT hükümlerine uygun hale getirildiği takdirde geçerli olacaktır.

 

02.10.2013 tarihinde yapılan SGK Duyurusunda ise;

“Raporları Süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan etken madde raporları:

1- 4.2.1.C-1 numaralı maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “infliksimab” etken maddeli ilacın ülseratif kolit hastalığında raporun düzenleneceği sağlık kurumu ile ilgili düzenleme öncesi çıkarılan raporlar,

2- 4.2.15 numaralı maddesinde yer alan “dabigatran” etken maddeli ilacın rapor koşulunda uzman değişikliği öncesi çıkarılan raporları,

3- 4.2.14.C numaralı maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “Everolimus” etken maddesinin rapor tanısı ile ilgili düzenleme öncesi çıkarılan raporlar,

Düzenlendikleri tarihte geçerli olan SUT hükümlerine uygun olması koşuluyla süresi sonuna kadar geçerlidir”  denmektedir.

Meslektaşlarımızın yukarıdaki SGK duyurusunun dışında  kalan etken maddeler ve hastalıklarda düzenlenen ve değişiklik yapılan raporlar (örneğin Hepatit raporları) ile  reçete karşılarken azami dikkat göstermesi oluşabilecek mağduriyetleri engelleyecektir.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.

 

Makale Tarihi: 3.10.2013
Görüntülenme: 1227