SUT KOMİSYONUNDAN ÖNEMLİ DUYURU

 Konu 1 : Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu Hakkında

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 03/05/2013 tarihinde “Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu Hakkında Duyuru ” adı altında duyuru yayınlanmış olup ilgili kılavuzda değişiklik yapılmıştır.

Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu kapsamında "Sağlık Uygulama Tebliği’nin “ 6.1.4. Maddesi 6. Fıkrası (a) bendi gereğince 26.12.2012 tarihinde yayımlanan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu”, “Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listeleri”, “Kılavuz Ekleri” ve “Kılavuz Bölümleri” 03.05.2013 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenmiştir.

Ekte güncel hali sunulan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu”, “Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listeleri”nden , “Bölüm I Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi”, “Bölüm II Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Göz İlaç Listesi” ve “Bölüm IV Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Dermatoloji İlaç Listesi” 03.05.2013 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenmiştir.

 Kılavuza ulaşmak için lütfen tıklayınız...

 Not : SUT Komisyonumuz tarafından yapılan incelemede, yapılan değişikliklerden birisi olan "Bölüm IV:Dermatoloji İlaçları" bölümünde yer alan İMİQUİMOD ( Aldara Krem ) ’un listeden çıkarıldığı, önceki kılavuzda yer alan “ Anogenital Verruca ” ve “ İnatçı Verruca Vulgaris ” teşhislerinde endikasyon dışı ilaç kullanım izni olmadan reçete karşılanmaması konusunda meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Sağlık Uygulama Tebliği’nin ilgili maddesi :

4.2.14.C - Özel düzenleme yapılan ilaçlar;

e) İmiquimod; Yüzeysel bazal hücreli karsinom tedavisinde, tıbbi onkoloji veya cilt hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilir. (Yalnızca bu madde kapsamında ödenir.)

Konu 2 : Şeker ölçüm çubukları :

Bilindiği üzere 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği yayımlanmış, 01.05.2013 tarihinde yürürlüğe girmişti.

3.2.2- Şeker Ölçüm Çubukları ile ilgili değişen madde meslektaşlarımıza duyurulur.

Önceki Hali

Güncel Madde

4- Oral antidiyabetik ilaç kullanan Diabetes Mellitus’lu hastalara 6 (altı) ayda en fazla 50 (elli) adet hesabıyla,

reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

4- Oral antidiyabetik ilaç kullanan diyabetli hastalara 3 (üç) ayda en fazla 100 (yüz) adet hesabıyla,

reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

 

Makale Tarihi: 9.05.2013
Görüntülenme: 2026