Duyuru Tarihi: 23.10.2009

 


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 18.09.2009 tarih 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 3.Maddesi;

“20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan eşdeğer gurubu olanların perakende satış fiyatı 10.00 TL’nin üzerinde olan ilaçlar referans fiyat alana kadar %24 (baz ıskonto %11+%13 birlikte) ıskonto uygulanacaktır”

şeklinde düzenlenmiştir. Bu madde gereğince 02.11.2009 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi EK-2/D’de yapılacak düzenlemeler” Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde yayımlanmıştır. Kurum tarafından yapılan açıklamada, bu listeye yapılacak itirazların 16.10.2009 tarihine kadar kabul edilebileceği belirtilmiştir. Kurum ile yapılan sözlü görüşmelerde de, listenin son şeklinin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun birlikte yapacağı çalışmalar sonucunda oluşturacağı bilgisi alınmıştır. Ancak, uygulamanın başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen, Kurum tarafından konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığından listenin mevcut haliyle yayımlanması gerekli görülmüştür.

İlaç sanayini temsil eden dernek ve sendikalar, Depocular Derneği ve TEKB ile yapılan ortak çalışma sonucunda stok zararlarının engellenmesi için belirlenen yönteme göre, ilaç için eczaneye uygulanan satış vadesinin yarısı baz alınacak, baz alınan gün kadar uygulama başlangıç tarihinden geri dönülecek; o günden uygulama başlangıç süresine kadar depodan eczaneye fatura edilmiş olan ürünler için oluşan fiyat farkları karşılanacaktır. Bu bilgileri içeren LİSTE web sitemizde yayımdadır.

Listenin ilgili sütununda geriye dönük stok zararının karşılanmasında baz alınacak süreler belirtilmiştir. (EK-1 Liste Sütun R). İlaç sanayini temsil eden dernek ve sendikalarla sağlanan mutabakata rağmen, zararı yukarıda belirtilen şekilde telafi etmeyen firmaların stokta bulunan ürünleri uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihte dağıtım kanallarına iade edilecektir.

Ayrıca, uygulamanın başladığı tarihten itibaren ilan edilmiş olan ıskonto oranlarını uygulamayan firmaların ürünleri eczane ve depolarca alınmayacaktır.

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde, 18 Eylül 2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'a istinaden %60 referans fiyat oranına göre yeniden düzenlenen İlaç Fiyat Listesi 22.10.2009 tarihinde yayımlanmış olup, 04.12.2009 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

18.09.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğler ve İlaç Fiyatları Hakkında Karar gereğince, kamu kurum ıskontosu artışına bağlı olarak ve referans fiyat uygulaması nedeniyle gerçekleşecek ilaç fiyat düşüşlerinden sonra oluşacak perakende satış fiyatlarına ait listelerde SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından değişiklikler yapılması, ayrıca ilaç sanayi ve kamu arasında yapılan görüşmelerde farklı bir uzlaşmaya varılması ihtimal dahilindedir. Bu durumda, yayımlanacak olan listeler ve yeni yürürlük tarihleri web sitemi