Duyuru Tarihi: 6.3.2009

 

Maliye Bakanlığı tarafından, 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı 7. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ” (Sıra No:7) gereğince,

01.01.2009 tarihinden itibaren, Yeşil Kart sahiplerinden de Muayene katılım payı, reçeteyi karşılayan eczaneler tarafından tahsil edilmeye başlanmış ve eczaneler tarafından da tahsil edilen bu tutarların, daha sonra kurum tarafından eczane alacaklarından mahsup edilebilmesi için, Tebliğ’in ekinde yer alan Yeşil Kart Muayene Katılım Payı Tahsilat Listesinin (EK–3) eczane tarafından doldurulmak suretiyle kuruma bildirilmesinin gerektiği belirtilmişti.

Ancak eczane tarafından doldurulan bu formun eczacılarımıza ayrıca bir iş yükü getirmesinden dolayı, bu iş yükünün azaltılması anlamında, Yeşil Kartlı hastaların da tanımlı olduğu SGK Provizyon Sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılması için muayene ücretlerinin sistem üzerinden alınmasına izin verilmesi ve bunun neticesinde eczane döküm çıktılarında ayrıntılı olarak alınan tutarın belirtilmesinin gerekliliği Birliğimiz tarafından T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne yazılan 20.01.2009 tarih, 004253 sayılı ve T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılan 20.01.2009 tarih, 004248 sayılı yazılarımız ile bildirilmiştir.

Yazılı ve sözlü başvurularımız üzerine, 01.03.2009 tarihinden itibaren sistemde Yeşil Kartlı hastalar için muayene ücreti alınmasına izin verilmiş ve alınan bu ücret reçete arkası çıktısında yer almıştır.

Ayrıca dönem sonlandırma esnasında da eczacılarımızın bu muayene ücretlerini liste halinde döküm olarak alabilmeleri konusunda kurum bilgi işlem biriminden alınan bilgi, gerekli düzenlemelerin yeni versiyon yüklemesi ile birlikte yapılabileceği yönünde olup, düzenlemeler yapıldığında web sayfamızdan bilgilendirme yapılacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.SGK ve Maliye Bakanlığı'na yazılan yazılar