Makale Tarihi: 25.1.2012
Görüntülenme: 2590

YEŞİLKART VE 65 YAŞ ÜSTÜ ( 2022 ) VE KÖY KANUNUNDAN FAYDALANAN HASTALARIN SEVK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA !

 

 

KONU : YEŞİLKART VE 65 YAŞ ÜSTÜ (2022) VE KÖY KANUNUNDAN FAYDALANAN HASTALARIN SEVK İŞLEMLERİ

SUT Komisyonumuza gelen sorular üzerine 2011/69 no lu genelgedeki konunun iyi anlaşılmadığı ve karışıklıklar yaşandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle ilgili genelgenin önemli noktalarının tekrar hatırlatılması gereği duyulmuştur.

Bu genelgeye göre konuda bahsedilen kişilerin  SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI OLMAYAN 3.BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSU VE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINA  müracatlarında ve reçetelerin karşılanmasında sevk belgesinin istenmesi hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Genelgenin ilgili maddeleri aşağıdadır:

A) Müracaat ve Sevk İşlemleri

   a )     Sağlık  Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularına müraacat ve sevk işlemleri;

        1)Kişiler,AileHekimliklerine,Sağlık Bakanlığına bağlı birinci,ikincive üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat edebileceklerdir.(Aile Hekimlikleri,Atatürk Devlet Hastanesi ve bağlı semt poliklinikler,eğitim araştırma hastanesi ve bağlı semt poliklinikler için sevk gerekli değildir)

        2)Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından hastanın kurumla sözleşmeli/protokollü diğer sağlık hizmeti sunucularına sevkinin gerekmesi halinde, kurum bilgi işlem sistemi üzerinden elektronik sevk belgesi düzenlenmesi uygulamasına geçilinceye kadar bu Genelge eki ‘Sevk Belgesi’ eksiksiz olarak tanzim edilecek ve bir nüshası hastaya verilecektir.

       b )   Kurumla sözleşmeli eczane ve optisyenlik müesseselerine müracat işlemleri;

       1) Bu Genelgeye konu kişiler ilaç ve görmeye yardımcı tıbbi malzeme temini için Kurumla sözleşmeli eczanelere /optisyenlik müesseselerine müracaat edeceklerdir.

      2) İlaç ve görmeye yardımcı tıbbi malzemelere ilişkin reçetelerin,bu genelge gereği sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenmesi halinde sevk belgesinin bir örneği eczaneye/optisyenlik  müessesine verilecektir.

 

       Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.