Sosyal Güvenlik Kurumu

» İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemelere İlişkin SGK Duyurusu Hakkında

» 10.05.2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliklerinin ve Yürürlük Tarihlerinin Yer Aldığı Karşılaştırmalı Tablo

» SGK’nın 31.07.2018 Tarihinde Pasife Alacağı İlaçlar Listesi Hakkında

» 2018 Şubat Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında

» Medula’da Yayımlanan 2018 Nisan Dönemi Reçeteleri Konulu Duyuru Hakkında

» Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Temininde Elektronik Reçete ve Rapor Uygulaması Hakkında SGK Duyurusu

» 2018 Mart Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hk.

» SGK Tarafından Takrolimus ve Zoledronik Asit Etken Maddeli İlaçlarda Yapılan Referans Fiyat Grubu Düzenlemeleri Hakkında

» 2018 Ocak Ayı Sağlık Ödemeleri Hk.

» İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemelere İlişkin SGK Duyurusu Hakkında

» SGK’nın Topikal Antifungal İlaçlarla İlgili Medula Duyurusu Hakkında

» 2018 Şubat Ayı Hastane İlaç Malzeme Avansı, Eczane Kan Ürünü İle Eczane Ve Optik Katılım Payı Ödemeleri Hakkında

» Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında

» Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçeteler Konusunda Medula Sisteminde Yayımlanan Duyuru

» 2017 Aralık Ayı Sağlık Ödemeleri

» 2018 Ocak Ayı Katılım Payı Ödemeleri

» İlaçlarda Uygulanacak Kamu Kurum İskontosu Baremlerinin Değiştirilmesi Hakkında Duyuru

» Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler

» Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme Hakkında

» 2017 Kasım Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında