Sosyal Güvenlik Kurumu

» 2018 Yılı Nisan Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında

» SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında

» Fatura Teslim Tarihinin Ertelenmesi Hakkında

» Antidepresanlar Konulu Medula Duyurusu Hakkında

» 2018 Yılı Mart Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında

» Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararına Yapılan Düzenlemelere İlişkin SGK Duyurusu Hakkında

» 2018 Nisan Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında

» Geriye Yönelik SGK Prim Teşviklerinden Yararlanılması Hakkında

» İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemelere İlişkin SGK Duyurusu Hakkında

» 10.05.2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliklerinin ve Yürürlük Tarihlerinin Yer Aldığı Karşılaştırmalı Tablo

» SGK’nın 31.07.2018 Tarihinde Pasife Alacağı İlaçlar Listesi Hakkında

» 2018 Şubat Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında

» Medula’da Yayımlanan 2018 Nisan Dönemi Reçeteleri Konulu Duyuru Hakkında

» Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Temininde Elektronik Reçete ve Rapor Uygulaması Hakkında SGK Duyurusu

» 2018 Mart Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hk.

» SGK Tarafından Takrolimus ve Zoledronik Asit Etken Maddeli İlaçlarda Yapılan Referans Fiyat Grubu Düzenlemeleri Hakkında

» 2018 Ocak Ayı Sağlık Ödemeleri Hk.

» İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemelere İlişkin SGK Duyurusu Hakkında

» SGK’nın Topikal Antifungal İlaçlarla İlgili Medula Duyurusu Hakkında

» 2018 Şubat Ayı Hastane İlaç Malzeme Avansı, Eczane Kan Ürünü İle Eczane Ve Optik Katılım Payı Ödemeleri Hakkında