Sosyal Güvenlik Kurumu

» 2017 Ağustos Ayı Sağlık Ödemeleri Hk.

» Sosyal Güvenlik Kurumuna Kesilen Faturalar Hakkında

» 2017 Eylül Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hk.

» SUT Eki Güncel EK-4/D Listesi Hakkında

» Sosyal Güvenlik Kurumuna Kesilen Faturalar Hakkında Önemli Hatırlatma

» 2017 Temmuz Ayı Sağlık Ödemeleri Hk.

» Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.

» 2017 Eylül Ayı Katılım Payı Ödemeleri

» Bedeli ödenecek İlaçlar Listesinde Ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında

» SGK Tarafından Yayımlanan Medula Kesintileri Konulu Duyuru Hakkında

» Yurt Dışı SSK'lı Hastalara Ait Fatura Ödemeleri Hakkında

» 2017 Haziran Ayı Sağlık Ödemeleri Hk.

» SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı - Karşılaştırmalı Tablo Hakkında

» SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında

» SGK Fatura ve Ekleri Teslim İşlemleri Hakkında

» 2017 Temmuz Ayı Hastane İlaç Malzeme Avansı, Eczane Kan Ürünü İle Eczane Ve Optik Katılım Payı Ödemeleri Hakkında

» 2017 Mayıs Ayı Hastane, Eczane, Optik ve Tıbbi Malzeme Ödemeleri Hk.

» Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yayımlanan Ürün Takip Sistemi Konulu Duyuru Hakkında

» Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Ek-4/A Listesinde Yapılan Düzenlemeler Konulu Duyurusu Hakkında

» Danıştay Kararı İle İlgili Duyuru Hakkında