Duyuru Tarihi: 21.12.2013

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından gönderilen 16.12.2013 tarihli ve 20175549 sayılı yazı ile;

Kurum ile Birliğimiz arasında imzalanan Protokolün 4.1. Faturaların düzenlenmesi başlıklı maddesinde “Sözleşmeli eczanelerce protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde karşılanan ve her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o aya ait son günün tarihini taşıyacak şekilde provizyon sistemi üzerinden dönem sonlandırması yapılarak faturalandırılır…”hükmü ve Maliye Bakanlığının  336 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde verilen izin çerçevesinde Aralık 2013 faturalarının 31.12.2013 tarihinde kesilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter