2019/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 16/6/2020 tarih, 31157 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler açısından aşağıda yer alan maddeler de dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

1-Tebliğin düzenleme yapılan maddeleri kapsamında yer alan etkin maddeli ilaçlar ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerlidir.

2-Hastalığı nedeniyle ilk defa tedavi düzenlenecek hastalar açısından Tebliğe uygun olarak rapor/reçete düzenlenmesi halinde ilaç bedelleri Kurumca karşılanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Duyuru metni için tıklayınız

Makale Tarihi: 25.06.2020
Görüntülenme: 1805