BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİsTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 59

                                                 

                                              T.C.

                                                              SOSYAL GÜVENliK KURUMU BAŞKANLIĞI 
                                           Genel Sa
ğlık Sigortası Genel Müdürlüğü

                                                                                                                 04.04.2012

        DUYURU
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİsTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA  DUYURU 59
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan "Ödeme
Komisyonunun Çalışma Usu
l ve Esasları Hakkındaki Yönerge"nin 7 nci maddesine göre
"Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi" ile "Hastalığa Öze
l (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik
Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünler
i ile Tıbbi Mamalar Listesi"nde yapılan
düzenlemeler, iskonto düzenlemeler
i ve Danıştay 10 uncu Daire Başkanlığı'nın 27.05.2011
tarih ve
E.2010/11732, K.2011/2069 sayılı kararı gereği "Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesi"ne
ilave edilen "Tebokan Special 80 mg 30 Tablet"
isimli ilaç ile ilgili düzenleme (Ek-3) ekte yer
almaktadır
.
Bu düzenlemeler 05.04.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.
 
Ek:l)Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesine 7. Madde Kapsamında Eklenen ilaçlar
2)Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde 7. Madde Kapsamında Yapılan Düzenlemeler
3)Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesine 7. Madde Kapsamında Eklenen ilaçlar
4)Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve inek Sütü Alerjisi) Diyet
Ürünler
i ile Tıbbi Mamalar Listesine 7. Madde Kapsamında Eklenen ilaçlar
5)Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve inek Sütü Alerjisi) Diyet
Ürünler
i ile Tıbbi Mamalar Listesine 7. Madde Kapsamında Yapılan Düzenlemeler
6)Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde Yapılan iskonto Düzenlemeleri

 

Makale Tarihi: 7.04.2012
Görüntülenme: 7499