Duyuru Tarihi: 5.8.2012
 
T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
 
 
01.08.2012
 
 
HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ (Ek-2) HAKKINDA DUYURU
 
Ödeme Komisyonunun 2011/3-4. dönem çalışmaları tamamlanmış olup; bu çalışmalar sonucu 28.07.2012 tarihli, 28367 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Ödeme Komisyonu tarafından Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (Ek-2)’nde yapılan düzenlemeler ise,  ekli listede yer almakta (Ek:1) olup, 6.8.2012 tarihinden itibaren geçerlidir.
 
Ayrıca 14.11.2011 tarihli duyuru ile Kurum Resmi İnternet adresinde yayınlanan ve 6.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren ICD-10 kodlarını da içeren Ek-2 listesi güncellenmiş olup, güncel hali eklidir. (Ek:2)
 
Tüm ilgililere önemle duyurulur.