Duyuru Tarihi: 14.5.2013

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 10.05.2013 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde yayınlanan duyuru ile;

Ödeme Komisyonunun 2012/2 inci dönem çalışmalarının tamamlandığı, alınan kararlara ilişkin düzenlemeler Sağlık Uygulama Tebliği olarak 04.05.2013 tarihli ve 28637 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı, “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemelerin ise SUT’un 6.1.6 maddesi gereği ilgili Kurum resmi internet sitesinde duyurulduğu ve yapılan düzenlemelerin yürürlüğünün 11.05.2013 tarihi olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu duyurunun ekinde ise,

24.03.2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-4/D) listesinde aşağıdaki düzenlemelerin yapıldığı;

MADDE 1- “Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar” başlıklı (15.4.1) numaralı maddesine (15.4.1.5) numaralı alt madde olarak “15.4.1.5. Demir şelatörü ajanlar*” eklendiği;

MADDE 2- “Epidermolysis bullosa” başlıklı (13.6) numaralı maddesine (13.6.4) numaralı alt madde olarak “13.6.4. Sikatrizanlar” eklendiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

SGK'nın yazısı için tıklayınız.
SGK'nın yazı eki için tıklayınız.