İlaçlarda Uygulanacak Kamu Kurum İskontosu Baremlerinin Değiştirilmesi Hakkında SGK Duyurusu

İlaçlarda Uygulanacak Kamu Kurum İskontosu Baremlerinin Değiştirilmesi Hakkında

SGK Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 25/07/2023 tarihinde yayımlanan “İlaçlarda Uygulanacak Kamu Kurum İskontosu Baremlerinin Değiştirilmesi” konulu duyuru aşağıdaki şekildedir;

23/07/2023 tarih ve 32257 sayılı Resmi Gazetede “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri; 2023 yılı Temmuz ayında %30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlenmiştir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) resmi internet sitesinde 23/07/2023 tarihinde yayınlanan ve yürürlüğü 24/07/2023 olan fiyat listesinde de 2023 yılı Temmuz ayı için Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 14,0387 TL olarak yayınlanmıştır.

Söz konusu düzenlemelere istinaden 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik yapılıncaya kadar SUT'un “4.4.1 Uygulanacak indirim oranları” maddesinde yer alan iskonto oranları için belirlenen baremler için belirlenen depocuya satış fiyatları (DSF) aşağıda yer almaktadır.

İlgili düzenleme Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer alan ilaçlar için 24/07/2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Makale Tarihi: 26.07.2023
Görüntülenme: 737