Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların Tıbbi Malzeme Temini Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugün (20.03.2020) “Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların Tıbbi Malzeme Temini Hakkında” başlıklı yayımlanan duyuruda;

Kronik hastalığa bağlı olarak bağışıklık durumu olumsuz etkilenen kişilerin enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyretme ihtimali bulunduğundan bu kişilerin mümkün olduğu kadar sağlık hizmeti sunucularına başvurularının azaltılması Koronavirüs hastalığı (COVİD-19) ile mücadelede önem arz ettiği; bu nedenle vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden olunmaması, olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla aşağıdaki düzenlemeler yapıldığı; Kurumca sonradan belirlenecek tarihe kadar uygulanacağına değinilmekte;

1) 01 Mart 2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan ve kronik hastalığı nedeniyle kişilere düzenlenmiş olan tıbbi malzeme teminine yönelik MEDULA Sisteminde kayıtlı sağlık raporlarının (sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) geçerli sayılacağı;

2) Birinci maddede belirtilen sağlık raporu veya halen geçerli sağlık raporu olan kişilerin, bu raporlara istinaden reçete düzenletmeksizin, “Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi” ve “İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine İlişkin Sözleşme” kapsamında sözleşmeli olan merkezlerden/eczanelerden ekli listede yer alan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde;

a) Sağlık raporunun geçerli olduğu sürede bu rapora istinaden günlük/haftalık/aylık reçete edilen tıbbi malzemelerde Kurumca en son karşılanan reçetedeki kullanım adedi dikkate alınarak 1 (bir) aylık miktarı geçmemek üzere,

b) Sağlık raporuna istinaden bir defaya mahsus reçete edilen tıbbi malzemelerde miat süresi dolanların Kurumca en son karşılanan reçetedeki kullanım adedi dikkate alınarak,

bedellerinin Kurumca karşılanacağı bildirilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Duyuru eki liste için tıklayınız.

Makale Tarihi: 20.03.2020
Görüntülenme: 2152