Medikal Reçetelerin Arkasına Eklenen Raporlar Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, medikal reçetelerde reçete ekinde rapor eklenmediği için kesinti oranının fazla olduğu Başkanlığımıza iletilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesinin “4.2.Tıbbi Sarf Malzemelerinin Karşılanması” başlıklı bölümünün 4.2.2. maddesinde de belirtildiği üzere reçete ekinde raporların kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.

“4.2.Tıbbi Sarf Malzemelerinin Karşılanması”

4.2.2. Sürekli kullanım gerektiren raporla verilen malzemeler hariç olmak üzere reçete ve sağlık raporunun aslı ile başvuruda bulunulacaktır. Sürekli kullanım gerektiren raporla verilen malzemeler için raporun reçetesini yazan hekim veya hastane başhekimliği tarafından aslı gibidir onayı yapılmış bir sureti reçete ekinde ibraz edilir.

Not: Kronik Hastalık Reçetelerinin ekinde de rapor fotokopisi gönderilmesi zorunludur. ( Rapora " aslı gibidir" onayı gerekmemektedir, sadece fotokopi yeterlidir )

Makale Tarihi: 8.12.2020
Görüntülenme: 3842