Medula-Hastane Sistemini Kullanan Tüm Sağlik Hizmet Sunucularinin Dikkatine!

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan;

"15/03/2012 tarihinden itibaren , 5510 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinin 1, 3 ve 9 nolu alt bentleri gereği genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin (Medula- Hastane sisteminde kurum bilgisi Yeşil Kartlı, SGK ve 2022 olanların) sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili duyuru" metni ekteki dosyadadır.  

Meslektaşlarımıza duyurulur.

Makale Tarihi: 26.03.2012
Görüntülenme: 2742