SGK BAŞKANLIĞININ DANIŞTAY KARARI VE DİYALİZ HASTALARININ TETKİK BELGELERİ İLE İLGİLİ DUYURUSU HAKKINDA

 

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından, www.sgk.gov.tr de 11.05.2012 tarihinde yayımlanan ve ekte bir örneği yer alan duyuru ile,

1- Danıştay Onuncu Dairesinin Kararı ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin, 05/11/2011 tarih ve 28106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 10 numaralı maddesi ile 6.1.1.Ç maddesine eklenen 7 nci fıkrasında yer alan “28” ve “29” ibarelerinin yürütümünün durdurulduğu, 11/05/2012 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesinin bu doğrultuda yürütüleceği,

2- 23.1.2012 tarih, 28180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile 6.1.1.Ç-Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarları başlıklı maddesine “Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) en fazla 1 aylık doza kadar ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.” şeklinde düzenlemenin (8) numaralı fıkra olarak ilave edildiği ve 28.1.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği, Ancak, diyaliz hastalarında tetkik sonucuna istinaden reçete edilen ilaçların bir ay ve daha kısa doz için reçete edilmesi halinde, Sağlık Uygulama Tebliğinde tarif edilen süre içerisinde yapılmış tetkikin fotokopisinin, bir aydan daha uzun süreli doz için reçete edilmesi halinde ise aynı tetkikin aslının reçeteye eklenmesinin mümkün olduğu, bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.

 

Makale Tarihi: 17.05.2012
Görüntülenme: 2177