SGK Tarafından Yayımlanan Danıştay Kararı Konulu Duyuru Hakkında

SGK Tarafından Yayımlanan Danıştay Kararı Konulu Duyuru Hakkında

08/09/2021 tarih ve 31592 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı ile, 52 adet ilacın Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nden çıkarıldığı duyurulmuştu.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı ile ilgili olarak, Danıştay Onuncu Dairesi tarafından alınan karar hakkında, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 15.02.2023 tarihinde (bugün) “Danıştay Kararı Hakkında” konulu duyuru yayımlanmıştır.

Duyuru şu şekildedir;

Danıştay Onuncu Dairesinin 13.12.2022 tarihli ve 2021/6677 Esas numaralı kararı ile, 13.12.2022 tarihli ve 2021/6731 Esas numaralı kararı ile, 13.12.2022 tarihli ve 2021/6760 Esas numaralı kararı ile, 13.12.2022 tarihli ve 2021/6809 Esas numaralı kararı ile, 13.12.2022 tarihli ve 2022/1313 Esas numaralı kararı ile,

08/09/2021 tarih ve 31592 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararının 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü maddeleri ile 7'nci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci bendinin yürütülmesi durdurulmuştur.

26/02/2023 tarihinden başlayarak işlemler bu kapsamda yürütülecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı için tıklayınız.

Makale Tarihi: 16.02.2023
Görüntülenme: 522