SGK’nın Eczane Faturalarının ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınmasına Dair Duyurusu Hakkında

SGK'nın Eczane Faturalarının ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda

Alınmasına Dair Duyurusu Hakkında

2018 yılı içinde, bazı bölgelerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir pilot uygulama başlatılarak hastalara düzenlenmiş olan manuel reçete, rapor ve izlem formu gibi kağıt evrakların, meslektaşlarımız tarafından taranarak Medula Eczane sistemine eklenen "Doküman yükle" sekmesi aracılığıyla kayıt edilmesi istenmiş, Birliğimiz tarafından Kuruma yapılan yazılı başvuru ile, hekimlerin kağıt olarak düzenlediği reçetelerin, eczanelerde tarama gibi yöntemlerle dijital hale getirilerek sisteme e-reçete gibi kaydedilmesi, reçetenin kağıt nüshasının eczanede saklanması şeklinde bir uygulamanın, eczanelerde ek iş yükü ve mali külfet yaratacağı ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil edeceğinden bahisle ve Kurum ve Birliğimiz arasında herhangi bir mutabakat bulunmadığından, uygulamanın durdurulması talep edilmişti.

Birliğimiz ve Kurum arasında imzalanan SGK Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolü'nün revizyonu için gerçekleştirilen görüşme sürecinde de gündeme gelen bu konuda, Kurumla Birliğimiz arasında bir mutabakat sağlanmamış ve bu nedenle de 22.05.2019 tarihinde imzalanan 2019/1 Ek Protokolde bir düzenleme yer almamıştı.

Hal böyle iken, Kurum tarafından 24.12.2019 tarihinde “Eczane Faturalarının ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında” başlıklı olarak yayımlanan duyuruda,

“... elektronik ortamda düzenlenmeyen belgelerin elektronik ortama aktarılarak Kuruma gönderilmesi yönteminin hâlihazırda Kurumla sözleşmeli hastanelerin faturalarında zorunlu olduğu, sözleşmeli eczaneler tarafından da kullanılmasının 01/03/2020 tarihinden itibaren zorunlu hale getirileceği” bildirilmektedir.

Birliğimiz ve meslektaşlarımız, e-reçete sistemine geçiş süreçlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerekli desteği vermiştir. Ancak, pilot çalışmalar da dahil olmak üzere bu uygulamaya yönelik Birliğimizin herhangi bir mutabakatı bulunmadığı gibi, bu uygulamanın hayata geçirilmesinin meslektaşlarımıza ek iş yükü ve sorumluluklar getireceği yönündeki görüşümüz sabittir.

Özetle, Sosyal Güvenlik Kurumunun, e-fatura uygulamalarını dayanak alarak gündeme getirdiği, manuel düzenlenmiş reçete ve reçete eki belgelerin, eczacılarımız tarafından çeşitli yöntemlerle dijital hale getirilmesine yönelik olarak yayımladığı uygulama ile ilgili olarak Kurum ile herhangi bir mutabakatımız bulunmamaktadır.

Bu itibarla, meslektaşlarımızın reçete ve faturalandırma işlemlerini bugüne kadar olduğu şekilde sürdürmeleri uygun olacaktır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız

Makale Tarihi: 26.12.2019
Görüntülenme: 2782