Türk Eczacıları Birliği

» Danıştay ve Yargıtay GLN Numaraları ve Karekod Sonlandırma İşlemi Hakkında

» 21 Mart 2018 Tarihli ve 30367 sayılı RG'de Yayınlanan SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında

» Ziraat-Halk Bankası Mensupları Emekli Ve Yardım Sandığı Vakfının Uygulaması Hakkında

» “Buvasin Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon %0.5” İsimli Müstahzara Ait Geri Çekme İşlemi Hakkında

» Yargıtay ve Danıştay Mensupları ve Hak Sahiplerinin İlaç Temini Hakkında

» Adalimumab İçin Kullanılan İlaç Güvenlik İzlem Formu hakkında

» Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

» 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun

» Veteriner Tıbbi Ürünleri için E-Reçete ve İlaç Takip Sistemine Kayıt Yapılması Hakkında

» Gluten Duyarlılığı ve Çölyak Hastalığında Eczacının Rolü Konulu Eğitim Hakkında

» T.C. Danıştay Başkanlığı İle Türk Eczacıları Birliği Arasında Protokol İmzalandı

» T.C. Yargıtay Başkanlığı İle Türk Eczacıları Birliği Arasında Protokol İmzalandı.

» Yenilenen Eczane Paket Sigortası Hakkında

» Takrolimus Etken Maddeli İlaçlarda Oluşan Fiyat Farkları Hakkında

» Eligard İsimli İlaç İçin Hazırlanan Sayın Sağlık Mesleği Mensubu Mektubu Hakkında

» Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

» Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar Konusu İle İlgili Erteleme Talebimiz Hakkında

» 04 Şubat 2018 Tarihli ve 30322 sayılı RG'de Yayınlanan SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında

» 2017 Yılı Satış Hasılatı Bilgilerinin EBS'ye Girilmesi Hakkında (Güncellendi)

» (Hatırlatma) Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tâbi İlaçlar Hakkında Duyuru