Duyuru Tarihi: 30.12.2013
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
 
Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 24.12.2013 tarihli ve 1134161 sayılı yazı ile,

Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulamasına karar verildiğinin önceden bildirildiği;ek amacıyla ilgili Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun resmi internet sayfamız üzerinden duyurulmasının talep edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu Bakanlık yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Bu doğrultuda "agomelatin" içeren ürünlerin güvenli kullanımı hakkında yeni önerileri iletmek, ciddi hepatik advers reaksiyon bildirimlerinin daha fazla arması nedeniyle karaciğer fonksiyonunun takibinin önemini hatırlatmak ve yaşlı hastalarda (≥75 yaş) kullanılmaması gerekliliğini belirtm
Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Kurumdan gelen yazı için tıklayınız.