Duyuru Tarihi: 21.4.2010BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
               
Bilindiği gibi, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 31.03.2010 tarih 2010/44 sayılı Genelge ile,  01/04/2010 tarihinde yürürlüğe giren 2010 yılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nden önce düzenlenmiş olan Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş raporların süresinin sonuna kadar geçerli kabul edileceği duyurulmuştur.

Kurum yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, bu raporların sisteme girişinde sorun yaşanmaması için, Medula Eczane Provizyon Sistemine giriş işlemlerinde “07.02.1.5-(01.04.2010 öncesi rapor) Diabetes Mellitus” kodunun kullanılması gerektiği bilgisi alınmıştır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter
        

EK: "07.02.1.5" rapor kodu ile verilecek ilaçlar 01.04.2010 tarihinde ödeme koşulu değişen ilaçlardır [Örneğin, Repaglinid, Nateglinid, Pioglitazon, Sitagliptin vb...]. Bunun dışında ödeme koşulu değişmeyen diyabet ilaçları için mevcut rapor kodu olan "07.06" nın girilmesi yeterlidir.