Duyuru Tarihi: 11.3.201101.03.2011 tarih ve 27861 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmış olup, internet sitemiz üzerinden duyurusu yapılmıştı.

Tebliğ değişikliğiyle düzenleme yapılan maddeler ile ilgili çalışmamız tamamlanmış olup ekli dosyalardadır. Düzenleme yapılan tüm maddelerin yürürlük tarihleri yanlarında yer almaktadır. (
SUT eki (EK-2, EK-2/A, B, C) listelerde yapılan değişikliklerden etkilenen etken maddeleri, müstahzar isimleriyle içeren çalışma da ektedir.)

01.03.2011 tarihinde yayımlanan değişikliklerin işlenmiş olduğu şekli ile Sağlık Uygulama Tebliği tam metni internet sayfamızın Tebliğ/Protokol bölümünde yayımlanmaktadır. (
http://www.teb.org.tr/?modul=tp&mod=list)  

Sağlık Uygulama Tebliğinde 01.03.2011 Tarihinde Yapılan Değişiklik ve Düzenlemeler        Word
SUT Eki Listelerde 01.03.2011 Tarihinde Yapılan Değişiklik ve Düzenlemeler        Word


SUT Eki Listelerde 01.03.2011 Tarihinde Yapılan Değişiklik ve Düzenlemeler - Müstahzar isimlerini içeren liste        Word