Duyuru Tarihi: 12.2.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

           

İlgi: 04.01.2010 tarih 37.A.00.0208 sayılı yazımız

Bilindiği gibi, karekod sisteminin gerekli teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanmadan yürürlüğe girmesinin, eczane uygulamaları ve Kurum uygulamaları açısından sorunlar yaşanmasına neden olacağı Merkez Heyetimiz tarafından, Sosyal Güvenlik  Kurumu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile yapılan çeşitli görüşmelerde aktarılmış ve erteleme taleplerimiz sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından 30/05/2009 tarihli 27243 sayılı ve 30/09/2009 tarihli 27362 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ile karekod uygulamasının başlangıç tarihi 01.01.2010’a ertelenmişti.

Daha sonra İTS ve karekod uygulamaları ile ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği, SB İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında “İTS kapsamında karekod uygulamasına geçişe ilişkin Pilot Eczane Uygulaması Protokolü” tüm taraflarca imzalanarak 01.07.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Pilot Eczane Uygulaması Protokolü”nün 4.maddesinin son paragrafında “…Pilot eczaneler dışındaki eczanelerin ve herhangi bir nedenle karekodlu ilaç temin edemeyen pilot eczanelerin reçete karşılama, faturalama ve bunların SGK tarafından geri ödemeleri yürürlükteki mevcut protokollere göre eskisi gibi sürdürülecektir. Pilot uygulama yeterince izlenip, sistemin yeterince sorunsuz işlediğine tarafların mutabakatı ile kanaat getirildikten sonra pilot uygulama sonlandırılacak, TEB tarafından Bakanlığın İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne 12/06/2009 tarih 36.B.01.005845 sayılı yazısı ile (Ek-2) bildirilmiş olan taleplere ilişkin Bakanlık ve TEB’in mutabakatını takiben yürürlükteki protokoller taraflarca revize edilerek tüm eczaneler için uygulama başlatılabilecektir” hükmü yer almaktadır.

Ancak, 31.12.2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından resmi web sitelerinde (www.iegm.gov.tr) 2009/84 sayılı ve “İlaç Takip Sisteminin Uygulanması” konulu bir Genelge yayımlanmıştır. Bu genelgede, “Pilot Eczane Uygulaması Protokolü” ile imza altına alınan şartlara aykırı bir biçimde, Birliğimizin hiçbir şekilde mutabakatı bulunmadığı halde, pilot uygulamanın sonlandırıldığı ve ülke genelinde 01.01.2010 tarihinden itibaren İlaç Takip Sistemine geçileceği şeklinde açıklama yapılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 29.01.2010 tarihinde, 2010/11 sayılı, İlaç Takip Sistemi ile karekodlu ürünlerin bedellerinin ödenmesi konulu bir Genelge yayımlanmıştır.

Bu Genelgede; İlaç Takip Sistemi ve karekod uygulamaları ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığınca Yönetmelikle yapılan düzenlemelere açıklayıcı olarak 31/12/2009 tarihinde yayımlanan “İlaç Takip Sisteminin Uygulanması” konulu 2009/84 sayılı Genelgede yer alan: