Duyuru Tarihi: 19.12.2010


Bilindiği gibi, fiyat düşüşü ve KKİ artışından etkilenen ilaçların eczanelerde bulunan stoklarından kaynaklanan zarar, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Eczacıları Birliği tarafından duyurulduğu ve yayına hazırlanan İlaç Fiyat Kararnamesi Değişikliğinde de yer alacağı şekilde, sektörün tüm bileşenleri tarafından uygulanacak resmi yöntem ile Sağlık Bakanlığı’nın gözetim ve güvencesinde karşılanacaktır.

Bu yöntem ile, yeni düzenlemeden etkilenen tüm karekodlu ilaçlara ait stok zararının İlaç Takip Sistemi’ne bildiriminin 17.12.2010 Cuma günü (bugün) saat 24.00’e kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu konudaki açıklamalar “TEBEOS VERİ TABANI SGK TARAFINDAN YAYIMLANAN EK-2/D LİSTESİNE GÖRE GÜNCELLENMİŞTİR. YAPILMASI GEREKENLER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME” başlıklı duyurumuzda yer almaktadır. (http://www.recete.org/?modul=haberdetay&id=1176483)

Yeni düzenlemelerden etkilenen, ancak karekodsuz olduğu için İlaç Takip Sistemine bildirimi mümkün olmayan soğuk zincir ilaçları, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar ve bazı enjektabl ilaçlar Birliğimiz tarafından yapılan çalışma ile hazırlanan ekli listede yer almaktadır. Bu listedeki ilaçların eczanelerde bulunan stoklarının bildirimi için, web sayfamız üzerinde KAREKODSUZ İLAÇ STOK ZARARI BİLDİRİMİ ekranı hazırlanmaktadır.

KAREKODSUZ İLAÇ STOK ZARARI BİLDİRİMİ ekranı 18.12.2010 Cumartesi günü içerisinde açılacak ve 22.12.2010 Çarşamba günü saat 24.00e kadar bildirim işlemlerine açık olacaktır.

Bildirim ekranına SGK sicil numarası ve T.C.Kimlik Numarası ile giriş yapılacak ve listede yer alan ilaçların eczanelerde bulunan adetleri sisteme kaydedilecektir.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Fiyat Düşüşü ve KKİ Artışlarından Etkilenen Karekodsuz İlaçlar listesi        Excel


ÖNEMLİ NOT: Soğuk zincir ilacı olsa dahi, ambalajı üzerinde karekod bulunan ilaçların stok zararı  bildirimi mutlaka eczane otomasyon sistemi aracılığıyla İTS üzerinden yapılacaktır.