Duyuru Tarihi: 2.7.2010Eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçların karekodlu hale getirilmesi amacıyla, Birliğimiz tarafından yapılan çalışma sonucunda, TEBEOS ve diğer eczane paket programları üzerinde “Karekodsuz İlaç Bildirim” modülü oluşturulması sağlanmış ve  bildirim işleminin ne şekilde yapılacağı 21.06.2010 tarihinde yayınlanan  “ECZANE PAKET PROGRAMLARI ÜZERİNDEN KAREKODSUZ İLAÇ BİLDİRİM İŞLEMLERİ” başlıklı duyurumuz ile açıklanmıştır.

22.000'in üzerinde eczane tarafından yapılan bildirimlerden elde edilen veriler, şu anda eczanelerde bulunan ilaçların %25 inin karekodsuz olduğu, karekodlanmamış olan ilaçların, ağırlıklı olarak stok devir hızı düşük olan ve bu mevsimde satış oranı düşük olan ilaçlardan oluştuğunu göstermektedir.

Bu veriler, ecza depoları ve kooperatifler tarafından ilaç firmalarına gönderilmiş, üç firma dışındaki ilaç firmaları tarafından, eczanelere G2D (geçici karekod) etiketlerinin gönderimi çalışmalarının sürdüğü bilgisi alınmıştır. Bugün Novartis Pharma grubu ve Merck firmaları tarafından yapılan bildirimler ile, bu şekilde işlem yapacak firma sayısı 5'e ulaşmıştır.

Lilly, Bristol Myers Squibb, Servier, Novartis (Pharma grubu), Merck Firmaları, GMP kuralları gereğince, eczanelerde G2D ile etiketleme işlemi yapmayacaklarını, eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçlarının, iade alınacağını bildirmişlerdir.

Bu 5 firmaya ait ilaçların TEBEOS, Ilon, Byte, Eczanem programları üzerinden listelenmesi ve ecza depolarına iade edilmesi sürecinde takip edilecek işlem basamakları yazımız ekindeki dosyalarda ekran görüntüleri ile belirtilmiştir. Farmakom programının konu ile ilgili çalışması devam etmekte olup, tamamlandığında bu sayfadan duyurulacaktır.

Buna göre,

- Karekodsuz ilaçların G2D ile etiketlenmesi ve satışı için ilgili Bakanlıklar tarafından ek süre verilmemesi,
- Yukarıda belirtilen 3 firma dışındaki firmalarca da, karekodlama işlemi için G2D etiketi gönderilmeyeceğinin bildirilmesi,
- Karekodsuz ilaçların satılır hale getirilmesi için hazırlanan G2D etiketlerin kısa zamanda eczanelere ulaştırılamayacağının tespit edilmesi durumlarında,

ilgili firmalara ait ilaçların da iade edilmesi söz konusu olacaktır.

Konu hakkında, Birliğimizin ve Bölge Eczacı Odalarının internet sayfalarının takip edilmesini ve duyurularımıza uygun olarak işlem yapılmasını rica ederiz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ


TEBEOS programı üzerinde yapılacak işlemler        Word
BYTE programı üzerinde yapılacak işlemler