Duyuru Tarihi: 13.2.2010


Birliğimiz tarafından, Sağlık Uygulama Tebliği Eki EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sistemi ve ilaçların depolardan temin koşullarını içeren listeler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan “Kamu Kurum Iskontosu Uygulamasında Farklılık Görülen İlaçlar Listesi”, Birliğimiz resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan 29.12.2009 ve 08.10.2010 tarihli haberlerimiz ile üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur.

Söz konusu listelerdeki farklılıkların giderilmesi için Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu, ecza kooperatifleri, ecza depoları ile ilgili ilaç firmaları nezdinde gerekli resmi başvurular yapılmış ve başvurularımız depolar, kooperatifler ve ilaç firmaları ile yapılan görüşmelerle de takip edilmiştir.

Birliğimiz tarafından sürdürülen bu çalışmaların sonucunda, gerek ecza depolarının ve ecza kooperatiflerinin yapmış olduğu düzenlemelerin, gerekse Sosyal Güvenlik Kurumunun yapmış olduğu güncellemelerin neticesinde, başlangıçta 301 kalem olan “Kamu Kurum Iskontosu Uygulamasında Farklılık Görülen İlaçlar Listesi”,  41 kaleme düşürülmüştür. Söz konusu liste yazımız ekinde yer almaktadır.

“Kamu Kurum Iskontosu Uygulamasında Farklılık Görülen İlaçlar Listesi”nin tamamen ortadan kaldırılması ve bu suretle uygulamada birliğin sağlanması için Birliğimiz tarafından ilgili firmalara gerekli uyarılar yapılmaya ve Kurumlar nezdinde de  gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmektedir.

Birliğimiz tarafından sürdürülen çalışmaların yanı sıra, üyelerimizin, ekteki listede yer alan ilaçların temini ile kamuya fatura edilmesi sırasında uygulanan KKİ oranlarındaki farklılık nedeniyle mağdur olmaması amacıyla, listede yer alan ilaçlar için;

— Çalıştıkları depoları konu hakkında uyarmaları,

— KKİ farklılığı üreticiden kaynaklanıyor ise, söz konusu ilaç yerine eşdeğerlerini tercih etmelerinin önemini bir kez daha vurgulamakta yarar görmekteyiz.

Yine, önceki duyurularımızda da belirttiğimiz gibi, ekteki listede yer almamakla birlikte, benzer şekilde ilacın alışında ve satışında uygulanan KKİ oranları arasında farklılık bulunan ilaçlara dair tespitlerinizin kki@teb.org.tr adresine bildirilmesini rica ediyoruz

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

KKİ Uygulamasında Farklılık Görülen İlaç Listesi İçin Tıklayınız..        Excel