Duyuru Tarihi: 9.12.2013

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yapılması gereken işlemler konusunda Birliğimiz tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde bir dizi çalışma yapılmıştır.

İlk olarak 29.12.2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne bağlı kalarak hazırlanan Risk Değerlendirme Formları, 21 Mart 2013 tarihinden itibaren FarmaInbox Reçete Tevzi Sistemi üzerinden ulaşılır hale getirilmiş ve aynı tarihli yazımız ile bölge eczacı odalarına duyurulmuştur. Bugüne kadar Risk Değerlendirme Formu’nu 9800 eczacı doldurduğu ve kayıt altına aldığı tespit edilmiştir.

6495 sayılı Kanunun 56. Maddesi gereğince kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İş yeri hekimi ve iş sağlığı uzmanı ile çalışma zorunluluğu 1/7/2016 tarihine kadar ertelenmiştir. Dolayısıyla, hazırlanan form ile birlikte eczane çalışanlarının kamu hizmet sunucularından alınan sağlık raporlarının muhafaza edilmesi ve formların çalışanlarla birlikte okunup imzalandıktan sonra dosyalanması önem arz etmektedir.

Hazırlanmış olan Risk Değerlendirme formlarının eczacılara rehber oluşturması açısından T.C. Çalışmave Sosyal GüvenlikBakanlığıÇalışma Genel Müdürlüğü’ne resmi yazı gönderilmiş olup, ilgili Bakanlıktan cevaben evrakın değerlendirilme aşamasında olduğu bilgisi alınmıştır.

Bundan sonraki süreçte İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılacak çalışmalar şu şekildedir;

15 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği” gereğince, yanında çalışanı olmayan eczane sahiplerinin muaf tutulacağı eczane çalışanları için verilmesi planlanan Temel İş Sağlığı Eğitimi konusunda uzaktan eğitim modeli çalışmaları için firmalar ile görüşmeler titizlikle sürdürülmektedir. Çalışmaların son aşamasında anlaşma sağlanacak olan firmanın eğitim içeriği ve vereceği sertifikasyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayına sunulacak ve Bakanlık onayının sonrasında Birliğimiz tarafından duyurusu yapılacaktır. 

18 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan Acil Durum Eylem Planı Yönetmeliği’ne uyarak hazırlanacak olan acil durum eylem planları için de firmalar ile görüşme süreci devam etmekte olup, paket halinde Temel İş Sağlığı Eğitimi ile birlikte açıklanacaktır. 

Bilgilerinizi, Risk Değerlendirme Formu’nu doldurmamış olan üyelerimizin, bu işlemi ivedilikle tamamlamaları konusunda bilgilendirilmelerini saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter