Türk Eczacıları Birliği

» Yardımlaşma Sandığı Kredi Faizleri ve Ecza Kooperatifi Destek Kredisi Hakkında

» Yardımlaşma Sandığı Gecikmiş Aidat Borçlarından Faiz alınmayacağı Hakkında

» Götürü Bedel Sözleşmesi yapan Sağlık Hizmeti Sunucuları

» 2018 Yılı için Uygulanacak Eczacı Sorumlu Müdür Maaşı hakkında

» Vinalac Immunitum 30 Tablet Adlı Ürünün 1276 Seri Numaralı Partisine Uygulanan 3. Sınıf B Seviyesinde Geri Çekme İşlemi Hakkında

» İşyeri Hekimliklerinde E-Reçete Uygulaması Hakkaında

» Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenmeyeceği Hakkında

» “Oral Oksibutinin” İfadesinin Raporlarda Yer Alma Zorunluluğu Hakkında

» Bazı İlaçlar İçin Gerekli Olan Belgeler ve Bunların Paylaşılması Hakkında

» TİTCK Tarafından Yayınlanan İlaç Fiyat Değişimleri Listesi Hakkında

» Eczanelerin ÜTS Kaydının 01.01.2018’e Kadar Tamamlanması Hakkında

» 2017 Yılı 3. Dönem İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu Hakkında

» TİTCK Tarafından Yayınlanan İlaç Fiyat Değişimleri Listesi Hakkında

» Eczane Emtia Bedellerinin Sisteme İşlenmesi Hakkında

» TTB Tarafından Yayımlanan Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı Duyurusu

» Imbruvica İsimli İlaç İçin Hazırlanan Güncel Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

» "Newita/Vitastiq, Vitamin Ölçümü" Hakkına

» Domperidon ve Domperidon+Proton Pompa İnhibitörü İçeren Bazı Müstahzarların İade Süreci Hakkında

» Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği - Karşılaştırmalı Tablo Hakkında

» II. Uluslararası Gazi Eczacılık Kongresi