Duyuru Tarihi: 6.4.2009

 

Bilindiği gibi, Avro kurunda yaşanan değişimler dolayısıyla, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 31.03.2009 tarihinde resmi web sitesinde yayımladığı duyuru ile, 02.04.2009 tarihinde yürürlüğe girecek son ve kesinleşen ilaç fiyatlarını bildirmişti.

Ayrıca 17.01.2009 tarih ve 27113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik yapılması Hakkında Karar uyarınca, ilaç fiyatlarına uygulanan kademeli eczacı karlılığı yeniden düzenlenmiş olup, söz konusu karlılıklar tablo halinde aşağıda yer almaktadır.

Depocuya satış fiyatının; Depocu kârı (%) Eczacı kârı (%)
10 TL/ye kadar olan kısmı için (10 TL dahil) 9 25
10-50 TL arasında kalan kısmı için (50 TL dahil) 8 25
50-100 TL arasında kalan kısmı için (100 TL dahil) 7 25
100-200 TL arasında kalan kısmı için (200 TL dahil) 4 16
200 TL üstünde kalan kısmı için 2 12


Söz konusu Karar’ın 2. maddesinde de, bu kararın, Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 3 üncü maddesi uyarınca 2009 yılı içerisinde yapılacak ilk dönemsel Avro değişikliği ile birlikte uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son ve kesinleşen listelerde de, yeni eczacı kademeli karlılıklarının 02.04.2009 tarihinden itibaren ilaç fiyatlarına uygulandığı görülmektedir.

Bütün bu durumlar dikkate alındığında;

Eczacılarımızın, herhangi bir hakkı kaybı yaşamamaları için, 02.04.2009 tarihinden itibaren depolar aracılığı ile temin etmiş oldukları ilaçlarının faturalarını dikkatle incelemeleri ve söz konusu artışın yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etmeleri; olumsuz bir durumla karşılaştıklarında da çalıştıkları depolar ile gerekli irtibatı kurmaları önemle rica olunur.