Duyuru Tarihi: 8.6.2010


 
BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Bilindiği üzere 03.06.2010 tarih 27600 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal  Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddelerinde yürürlük tarihleri farklı olmak üzere düzenlemeler yapılmıştır.

Sağlık Uygulama Tebliği’nde 13.05.2010 tarihinden itibaren geçerli sayılacak olan düzenlemelerden;

? 3.2.1. “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı” başlıklı bölümün altıncı fıkrasında yapılan düzenleme ile SUT’un 3.1.3.A (Yurtdışı sigortalı müracaatları) ve 3.1.3.C (Türk Silahlı Kuvvetleri’ ne bağlı sağlık kurumlarının provizyon işlemleri) numaralı maddelerinde belirtilen durumlarda muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için;

-“b) İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payı ise sağlık kurumunca (muayene sonrası reçete düzenlenmemiş ise 3 TL lik indirim uygulanarak) kişilerden tahsil edilir.” ifadesi “b) İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payının 5 (beş) TL’lik kısmı sağlık kurumlarınca kişilerden, 3 (üç) TL’lik kısmı ise kişilerin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerden tahsil edilir” şeklinde değiştirilmiş,

-c) Özel sağlık kurumlarına ilişkin katılım payının 12 (oniki) TL’lik kısmı sağlık kurumlarınca kişilerden, 3 (üç) TL’lik kısmı ise kişilerin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerden tahsil edilir.” maddesi eklenmiştir. 

Söz konusu muayene katılım paylarının tahsilinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğin  03.06.2010 tarihinde yayımlanmış olması nedeniyle, uygulamanın başladığı 13.05.2010 ile 03.06.2010 tarihleri arasında bu bedellerin eczaneler tarafından tahsil edilmemesi nedeniyle oluşacak eczacı mağduriyetine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne uygulamanın ertelenmesi talepli yapmış olduğumuz 03.06.2010 tarih, 0020701 sayılı yazımız ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim. Saygılarımla,