Duyuru Tarihi: 7.6.2010

03.06.2010 tarih 27600 Sayılı Resmi Gazete’de Sosyal  Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğ değişikliği ile yapılan düzenlemeler ekli dosyada yer almaktadır. Dosyada, 3 Haziran 2010 tarihinde yapılan eklemeler ve değişiklikler “yeşil” , yürürlük tarihleri kırmızı renkle gösterilmiş, Tebliğden çıkarılan ifadelerin ise üzeri çizilmiştir.

Yanında yürürlük tarihi belirtilen maddeler haricindeki değişiklikler Tebliğin yayım tarihinden (3 Haziran 2010) itibaren geçerlidir.

03.06.2010 tarihinde yayımlanan değişikliklerin işlenmiş olduğu şekli ile Sağlık Uygulama Tebliği tam metni internet sayfamızın Tebliğ/Protokol bölümünde yayımlanmıştır (http://www.recete.org/?modul=tp&mod=list