Duyuru Tarihi: 5.8.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 05.08.2015 tarih ve 29436 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğin Dördüncü Bölüm İlaç başlıklı kısmı ile ilgili değişiklikler karşılaştırmalı tablomuzda irdelenmiş olup,

Ayrıca Hasta Alt Bezi/Külotlu Hasta Alt Bezi ödeme kural ve/veya kriterleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az 2 (iki) yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi veya çocuk alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.

(2) Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi ve çocuk alt bezi bedellerinin karşılanmasında, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz. Çocuk alt bezi bedelleri “hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi” için belirtilen fiyat üzerinden Kurumca bedeli karşılanır.

(3) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(4) Sadece idrar inkontinansı olan hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz.

(5) Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin/ külotlu hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır."

Bu Tebliğin;

a) 28 inci maddenin (a) bendi ile 29 uncu maddenin (a) bendi 1/5/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 41 inci madddesi 1/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 10 uncu maddesi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucuları için 1/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer sağlık kurum ve kuruluşları için 1/12/2015 tarihinde,

ç) 6 ncı maddesi 6/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 4 üncü maddesi 15/9/2015 tarihinde,

e) 2, 11ila 24, 39 ve 40 ıncı maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra, (13.08.2015)

f) 5, 8, 9, 26, 31 inci maddenin (a) bendi , 32 ila 35, 36 ncı maddenin (b) ve (c) bentleri ile 38 inci maddesi yayımı takip eden ayın ilk günü,

g) 1, 3, 7, 25, 27, 28 inci maddenin (b),(c) ve (ç) bentleri, 29 uncu maddenin (b) ve (c) bentleri, 30, 31 inci maddenin (b) bendi, 36 ncı maddenin (a) bendi, 37 nci maddesi yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Tebliğ değişiklik metni ve yürürlükte bulunan SUT ile hazırlanan karşılaştırmalı liste ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Dr.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Tebliğ metni için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.