Duyuru Tarihi: 19.10.2007 


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


İlgi:16.10.2007 tarih ve 9508 sayılı yazınız.


İlgide kayıtlı Bölge Eczacı Odası yazımız ile SGK tarafından 05.10.2007 tarihinde çıkarılan ödemelerin, bazı eczacıların hesaplarına geçmemesi ile ilgili olarak üyelerinizin en geç 18.10.2007 Perşembe günü mesai bitimine kadar teb@teb.org.tr adresine çeşitli bilgilerini göndermeleri istenmişti.


Tarafımızca istenen bilgiler derlenerek Genel Müdürlüğe iletilmiştir. Konu ile ilgili olarak, SGK İl Müdürlüklerinin Genel Müdürlüğe yapmış olduğu bildirimlerde; sorunun çoğunlukla, eczacıların faturalarını 15.08.2007’den sonra teslim etmelerinden ya da hiçbir şekilde teslimatın yapılmamasından kaynaklandığı belirtilmiştir.


Konunun daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi ve sorunun nereden kaynaklandığının tam tespiti için ödemelerini alamamış olan eczacıların, Kuruma fatura teslimi sırasında kendilerine verilmiş olan ve üzerinde fatura teslim tarihinin yer aldığı belgeler ile birlikte SGK İl Müdürlüklerine giderek, İl Müdürlüklerindeki sistemde kayıtlı olan teslim tarihi ile karşılaştırma yapmaları gerekmektedir.


Tarihlerle ilgili herhangi bir uyuşmazlık durumunun tespiti halinde ise ilgili İl Müdürlüğü’nün, ekinde fatura teslim tarihinin yer aldığı bir dilekçe ile Birliğimize  ivedilikle bildirilmesi gerekmektedir.


Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,
Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Başkan