Duyuru Tarihi: 1.10.2014

 

25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ Değişikliği ile SUT'un 4.4.2 numaralı "Eşdeğer ilaç uygulaması" başlıklı maddesinin 2.fıkrasının "ç" bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


"ç) Eşdeğer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde; Kurumca belirlenen gruplara göre;


1-"Taban birim fiyat uygulaması" olan gruplarda; o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim fiyat, taban birim fiyattır.,


2-"Bant aralığı uygulaması" olan gruplarda; taban birim fiyata ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim fiyat bulunur."


Bu maddeye istinaden 03.09.2014 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde bir duyuru yayınlamış olup, duyuruda,
Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.4.2 - Eşdeğer ilaç uygulaması başlıklı maddesinin (2) numaralı fıkrasının ç) bendinde belirtilen "Taban birim fiyat uygulaması"na ilişkin Kurumca belirlenen ilk grupların aşağıdaki şekilde belirlendiği,
Bu gruplar için söz konusu uygulamanın 01 Ekim 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.


Birliğimiz tarafından Sağlık Uygulama Tebliği'nde eşdeğer ilaç uygulaması ile ilgili yapılan bu değişikliğin iptali hakkında Danıştay'da dava açılmıştır.


Dava süreci devam etmekte olup, uygulamanın yarın (01.10.2014) başlayacağı göz önüne alınarak Birliğimizce duyuruda bahsi geçen etken maddeleri içeren müstahzarlar ile ilgili ayrıntılı tablolar hazırlanmıştır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

 

Eşdeğer Grubu Etken Madde
E267A Pantoprazol listesi için tıklayınız
E004B Amoksisilin-Klavulanik Asit listesi için tıklayınız
E239B Kandesartan Sileksetil listesi için tıklayınız
E274A Klopidogrel listesi için tıklayınız
E040C Metformin Hidroklorür listesi için tıklayınız
E172H Metoprolol Süksinat
E062A Sefuroksim Aksetil listesi için tıklayınız
E455B Deksketoprofen Trometamol listesi için tıklayınız
E594A Tenofovir Disoproksil Fumarat listesi için tıklayınız
E499A              Sefdinir listesi için tıklayınız
E392A Rabeprazol Sodyum listesi için tıklayınız
E004G Amoksisilin-Klavulanik Asit listesi için tıklayınız
E063D Sefuroksim Sodyum listesi için tıklayınız
E362D Gabapentin listesi için tıklayınız
E327C Montelukast Sodyum listesi için tıklayınız

Not: Metoprolol süksinat adlı etken madde kodunda (E172H) eşdeğer ilaç bulunmamaktadır.