Duyuru Tarihi: 4.1.2010


1 OCAK 2010 TARİHİNDE REFERANSTAN DOLAYI FİYATI DÜŞECEK İLAÇLARI HAKKINDA

18.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği ve İlaç Fiyatları Hakkında Karar gereğince, 04.12.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 3359 kalem ilacın fiyatında meydana gelen düşüşlere bağlı olarak, eczanelerin stoklarında bulunan ürünlerden kaynaklanan zararlarının telafi edilebilmesi için, stok durumlarının tespiti ve bu ürünlerin depolar kanalıyla firmalara iadesi için Türk Eczacıları Birliği İlaç İade Modülü (TEBİM) hazırlanmış ve web sayfamız üzerinde devreye alınmıştır.

Eczanelerin stok zararlarının tam ve eksiksiz olarak karşılanabileceği, Kooperatiflerimizin ve ilaç depolarının işleyişini aksatmayacak şekilde üyelerimizin iade yapmasına gerek kalmaksızın önerilen yöntemler değerlendirmeye alınmış; firmalar tarafından sunulan önerilerin farklılık arzetmesi üzerine, Birliğimizin talebi ile, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği ve Depocular Derneği tarafından, stok zararlarının telafisinde izleyecekleri yöntemle ilgili olarak ilaç firmaları ile bir dizi görüşme gerçekleştirilmiştir.

Uygulamanın başlangıç tarihi olan 4 Aralık 2009 öncesi, Kampanyalı ürünlerde 45 gün; Kampanyasız ürünlerde 30 gün; İlaç fiyat kararnamesine göre 5.kademede yer alan ürünlerde (depocuya satış fiyatı 200 TLnin üzerinde olan ürünler) 15 gün geriye dönük olarak depodan eczaneye yapılan sevk faturaları esas alınarak karşılama yöntemi değerlendirmeye alınmış ve 15-30-45 gün yöntemini kabul eden firmalar ile, TEBİM’e yapılan veri girişlerinin karşılaştırılması sonucunda bu bildirimler arasında uyumluluk olduğu gözlenmiştir. Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği ve Depocular Derneği’ne gönderilen 25.12.2009 tarih 37.K.01.00132 sayılı yazımız ile, uygulamanın bu yöntem ile yapılması konusunda bilgi verilmiştir.

4 Aralıkta fiyatı düşen ilaçlardan kaynaklanan stok zararının telafisi için, kooperatifler v ecza depoları tarafından, yukarıda belirtilen yönteme uygun biçimde eczanelere ödeme yapılması süreci başlamıştır. Bu süreçte;  

1) Ecza depoları ve kooperatiflerce eczanelere yapılacak ödemeler için eczane tarafından düzenlenecek iade faturası üzerinde “FİYAT FARKI FATURASI” ibaresi bulunmasına ve faturada KDV tutarının %8 olmasına dikkat edilmelidir. (Hizmet bedeli faturası kesilmesi %18 KDVye tabi olup, meslektaşlarımızın zararına olacaktır)

2) Depolar tarafından yapılacak geri ödemelerde eski ve yeni depocu satış fiyatı üzerinden işlem yapılması için Birliğimiz tarafından ecza kooperatifleri ve depolara gerekli uyarılar yapılmıştır. Geri ödeme tutarlarının hesaplanmasında eski ve yeni depocu satış fiyatının baz alınması önemlidir. (Geri ödeme tutarının imalatçı satış fiyatı üzerinden yapılması halinde depocu karlılığı nedeniyle eczane aleyhine ortalama % 7lik bir fark meydana gelmektedir. Kooperatifler tarafından depocu satış fiyatı üzerinden işlem yapılacağı ilan edilmiş olup diğer depolara da aynı şekilde işlem yapılması konusu bildirilmiştir.)

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, 29.12.2009 tarihinde,  01 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yirmi Yıllık ilaçlar ile ilgili referans ve fiyat bilgilerini gösteren listeler yayımlanmıştır. Bu listede y