Duyuru Tarihi: 15.8.2007
35.A.00.8878
İVEDİ!
15.08.2007


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 15.08.2007 tarih, 044845 sayılı yazıda Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan “Prexige 100 mg 30 Tablet” adlı preparatın  Avusturalya’da kullanımı sonucunda ciddi ölümcül hepatotoksisite, karaciğer yetmezliği (transplantasyona kadar giden) ve ölüm vakalarının görülmesi üzerine, söz konusu preparatın tüm serilerine, 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 1. sınıf A seviyesinde geri çekme işleminin uygulanarak gereğinin yapılmasının adı geçen firmaya duyurulduğu bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın tüm serilerine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Sertaç ÖZMEN
Genel Sekreter

Eki: 1
NK