Duyuru Tarihi: 14.8.2007
35.A.00.8836
14.08.2007
İVEDİ!


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 10.08.2007 tarih, 044029 sayılı yazıda Osel İlaç San. ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan “Raniver Ampul 50 mg/2 ml IM/IV” adlı preparatın  06050 (SKT: 09.2008) seri numaralı numunelerinde yapılan analiz sonucu, numune içinde böcek tespit edilmesi sebebiyle, 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 1. sınıf geri çekme işleminin uygulanarak gereğinin yapılmasının adı geçen firmaya duyurulduğu bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serilerine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

 

Ecz.Sertaç ÖZMEN  
Genel Sekreter
             

Eki: 1
NK